Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Hole Ring Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-016xx0011 16 P&N 2 A 1.8 V 2.3 W 70 ºC N/A ø11mm Download!
Part NO.: TEO1-016020013
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-017xx0313 17 P&N 1.5~2 A 2 V 1.9~2.8 W 70 ºC ø3mm ø13mm Download!
Part NO.: TEO1-017010313 TEO1-017020313
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-023xx0013 23 P&N 2 A 3 V 3.6 W 70 ºC N/A ø13mm Download!
Part NO.: TEO1-023020013
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-026xx1025 26 P&N 4 A 3.9 V 6.6 W 70 ºC ø10mm ø25mm Download!
Part NO.: TEO1-026041025
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-036xx1326 36 P&N 4~6 A 4.5 V 11~16.3 W 70 ºC ø13mm ø26mm Download!
Part NO.: TEO1-036041326 TEO1-036061326
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-042xx0425 42 P&N 2~6 A 4.5 V 6.7~17 W 70 ºC ø4mm ø25mm Download!
Part NO.: TEO1-042030425 TEO1-042040425 TEO1-042050425 TEO1-042060425
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-042xx0624 42 P&N 3 A 5 V 8 W 70 ºC ø6mm ø24mm Download!
Part NO.: TEO1-042030624
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-046xx1525 46 P&N 3 A 5.2 V 9.3 W 70 ºC ø15mm ø25mm Download!
Part NO.: TEO1-046031525
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-050xx0025 50 P&N 3 A 5.8 V 16.2 W 70 ºC N/A ø25mm Download!
Part NO.: TEO1-050030025
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-052xx1026 52 P&N 2~5 A 5.8 V 10.9~18 W 70 ºC ø10mm ø26mm Download!
Part NO.: TEO1-052021026 TEO1-052031026 TEO1-052051026
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-054xx0022 54 P&N 2.5~3 A 6.5 V 11.4~13.6 W 70 ºC N/A ø40mm Download!
Part NO.: TEO1-054020040 TEO1-054030040
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEO1-056xx1834 56 P&N 3 A 6.9 V 12 W 70 ºC ø18mm ø34mm Download!
Part NO.: TEO1-056031834
   
                 
Page 1 Page 2
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net